Dostosowaliśmy projekt do wszystkich rozdzielczości

DESKTOP, TABLET, MOBILE

Celem projektu było uspójnienie i zachowanie ciągłości doświadczeń użytkownika pomiędzy różnymi formatami: od desktopu, przez tablet, do strony mobilnej, a także aplikacji. Wyzwaniem była przy tym skala projektu w połączeniu z nowymi około-sprzedażowymi celami biznesowymi.

Wersja desktopowa

Wersja mobilna