Inne formy reklamy

Do najbardziej powszechnych i przynoszących wymierne efekty należy zaliczyć:

Zalety różnych poszczególnych reklamy w środkach masowego przekazu:


Reklama internetowa:

 • Jest tania
 • Łatwa w wykonaniu
 • Interesujaca pod względem możliwości zastosowań (efekty dźwiękowe+animacje)
 • Łatwa do zapamiętania
 • Ma globalny zasięg


Reklama telewizyjna

 • bardzo szeroka grupa odbiorców
 • bardzo duży zasięg
 • wysoka natarczywość
 • łatwość prezentacji produktu
 • wysoki prestiż
 • duży wpływ na sprzedaż


Reklama prasowa:

 • Szerokie pokrycie rynku
 • Stała grupa odbiorców
 • Lojalność i zaufanie czytelnika
 • Atrakcyjna grupa docelowa
 • Łatwa zapamiętywalność
 • Długa żywotność
 • Prestiż


Reklama radiowa:

 • Nie jest natrętna
 • Szybkie przekazane informacji
 • Dotarcie do słuchacza w godzinach rannych
 • Niski koszt produkcji
 • Trafia do wyobraźni potencjalnego klienta
 • Odbiór w trakcie wykonywania innych czynności


Outdoor:

 • Duża zauważalność przez potencjalnych klientów
 • Łatwość zapamiętywania
 • Niski koszt wykonania
 • Trwałość