Jesteś tu:  Strona główna    Nasza oferta    Aplikacje RIA

Macromedia Flex

Macromedia Flex jest terminem określającym grupę technologii z pod szyldu firmy Macromedia opartych o platformę Flash i połączonych w jedno środowisko programistyczne. Ma ono za zadanie wspomaganie tworzenia, rozwoju i wdrażania aplikacji typu RIA dostarczając twórcą zunifikowaną platformę programistyczną opartą o dobrze znane w środowisku twórców modele programowania.

Początkowo Flex został opracowany jako wewnętrzna biblioteka do J2EE. W takiej wersji Flex miał służyć do dynamicznego generowania aplikacji Flash powstałych z połączenia uprzednio skonstruowanych przez programistów skryptów MXML z językiem ActionScript. Kolejne wersje oprogramowania dały programistą możliwość tworzenia i kompilacji całych aplikacji podczas fazy tworzenia bez konieczności posiadania licencji na specjalistyczne oprogramowanie serwerowe.

Nadrzędnym celem stworzenia technologii FLEX jest maksymalne uproszczenie procesu powstawania aplikacji RIA. Pozwala na tworzenie bogatych interfejsów użytkownika za pomocą specjalnie przygotowanego na jego potrzeby języka MXML, opartego w swojej strukturze o znany i szeroko stosowany język XML. Odpowiada tym samym za warstwę prezentacyjną aplikacji w technologii trójwarstwowej klient-serwer. Rozwiązanie firmy Macromedia dostarcza swoim klientom szeroką gamę komponentów pozwalających na wykorzystanie tak popularnych rozwiązań jak na przykład Web Services czy Remote Objects. Flex tym samym staje się pewnego rodzaju bramą pozwalając aplikacji klienta komunikować się z systemami opartymi o takie technologie jak Coldfusion, Java i im pokrewne.

Flex pozwala na stosowanie rozwiązań dostępnych dotychczas tylko w aplikacjach biurowych. Działania takie jak drag and drop, dynamiczne sortowanie kolumn, generowanie wykresów czy też animacje wraz z Flex’em wychodzą na światło dzienne. Ponieważ aplikacja kliencka pobierana jest tylko raz w trakcie całego okresu funkcjonowania aplikacji, podczas gdy standardowe rozwiązania oparte o technologie HTML czynią to każdorazowo podczas każdej wykonanej akcji, projekty oparte o system Macromedii skracają czas oczekiwania na dane i czynią prace z systemem bardziej przyjazną. Zmniejsza się również obciążenie sieci co jest istotne w przypadku szybkiego przyrostu liczby osób korzystających z aplikacji.

Wraz z drugą edycją Flex’a, w którym firma Adobe pokłada duże nadzieje, producent udostępnił programistą rozbudowane środowisko programistyczne o nazwie Flex Builder. Jest to program który w swojej istocie opiera się na platformie bardzo popularnego, w szczególności wśród programistów Javy, środowiska Eclipse. Dzięki niemu wszystkie aplikacje oparte o Flex’a sprawiają bardzo profesjonalne wrażenie a szeroka gama dostępnych komponentów skraca okres przygotowywania nowych wersji oprogramowania. Co za tym idzie staje się idealnym narzędziem w rozwoju aplikacji przeznaczonych na rynek profesjonalny.

Mimo iż popularność najnowszego Flash player’a w wersji 9 pod którym funkcjonują aplikacje oparte o platformę Macromedia Flex jest wciąż ograniczona, środowisko ma szanse stać się wiodącym rozwiązaniem na rynku. Popularność rozwiązań RIA wśród twórców ciągle rośnie a platforma Flex jest najbardziej dojrzałym środowiskiem służącym do tworzenia tego typu aplikacji.

Rozwiązania e-commerce wspomagają i usprawniają prowadzenie biznesu i sprzedaży produktów i usług przez internet.