You are here:  Start page    Our offer    Internet Advertising

How much does it cost?

 

Our company has gained a great experience and now we can offer our customers three types of packages. While creating this offer we have been thinking about number of our clients who would use it.
 
The following offer is for a campaign lasting for 30 days / 1 month: 
  • The Economical package – is a good solution in the short advertising campaigns. We especially recommend such kind of campaign while events lasting couple of days which are connected with parties or products’ promotions.
  • The Optimal package- is the first of two packages suitable for constant display throughout the month. Your advertisement will appear faster and will be shown more often, it can be called a representative campaign
  • The Aggressive package - is based on the principle of winner-take-all, this is the most expensive package that guarantees both high effectiveness and great display.
  • The individual package- we are not limited by only three basic packages, our company is open to our customers’ individual needs. It works when advertising campaign is unusual: when it lasts for a very short period or at irregular intervals. It is possible to display advertisement on certain days, at a particular time.

Bazując na doświadczeniu z obsługiwanymi przez nas klientami agencja eCreo proponuje trzy podstawowe rodzaje pakietów. Założenie jakie nam przyświecało przy układaniu tej oferty to objęcie podstawowymi pakietami jak największej liczby naszych klientów.

Poniższa oferta dotyczy kampanii trwających przez okres 30 dni / 1 miesiąc.

  • Pakiet ekonomiczny - sprawdza się w krótkotrwałych kampaniach reklamowych, bądź też kierowanych do wąskiego grona odbiorców. Polecamy szczególnie przy kilkudniowych akcjach promocyjnych związanych m.in. z imprezami, bądź też promocją jakiegoś produktu.
  • Pakiet optymalny - to pierwszy z dwóch pakietów pełnookresowych czyli nadających się do wyświetlania bez przerwy przez cały miesiąc. Pakiet ten charakteryzuje się takim doborem ilości wyświetleń oraz pozycji, na której reklama będzie wyświetlana, aby pokazywała się ona częściej niż zostanie kliknięta przez potencjalnego klienta - można ją nazwać kampanią wizerunkową.
  • Pakiet agresywny - działa na zasadzie "zwycięzca bierze wszystko", jest to najdroższy pakiet gwarantujący jednocześnie najwyższą skuteczność oraz ilość wyświetleń.
  • Pakiet indywidualny - nie ograniczamy się tylko do trzech podstawowych pakietów, oferujemy także indywidualne podejście do sprawy reklamy naszych klientów. Sprawdza się to szczególnie wtedy, gdy kampania reklamowa jest niestandardowa - trwa przez bardzo krótki okres (np. promocja imprezy okolicznościowej), bądź w nieregularnych odstępach czasowych (możliwe jest wyświetlanie reklamy w określonych dniach, o określonej porze)